Nasz Partner
 
   

Szanowni Państwo!

Witamy na stronach elektronicznego, ale i papierowego czasopisma Now-e-górnictwo, którego ukazanie się jest możliwe dzięki wsparciu Przyjaciół i Sympatyków Szkoły Eksploatacji Podziemnej, ale też pomocy, jakiej udziela nam Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Zadeklarował on daleko idącą pomoc w realizacji naszych ambitnych celów.

Dr inż. Jerzy Kicki

Wykorzystanie Internetu i jego możliwości do prezentacji i upowszechniania rezultatów prac naukowych, a także edukacji, nie podlega dzisiaj dyskusji. Rozwija się on błyskawicznie i swym zasięgiem objął cały świat. Warto zauważyć, że radio istniało 38 lat, zanim dotarło do 50 milionów ludzi; telewizji zajęło to 13 lat, natomiast sieci internetowej wystarczyły cztery lata. W początkach funkcjonowania Internetu nikt nie przypuszczał, że jednym z najpopularniejszych sposobów jego wykorzystania będzie elektroniczna poczta, a następnie multimedia i hipertekst. Nie tak dawno wyszukiwarka Google zaczęła udostępniać wybranym użytkownikom testową wersję nowej usługi arkusza kalkulacyjnego. Jedno z najciekawszych założeń funkcjonowania tego rozwiązania to możliwość pracy grupy osób nad tym samym dokumentem nie poprzez przesyłanie go przy pomocy poczty elektronicznej, lecz poprzez pracę na plikach będących w Internecie i udostępnianie ich zainteresowanym osobom. Już trwają próby innego interesującego rozwiązania multimedialnego jakim jest transmisja drogą radiową telewizji cyfrowej dla narzędzi przenośnych, takich jak komórki, palmtopy, smartfony. Należy też zauważyć, iż Internet dla coraz większej grupy osób pozostaje podstawowym źródłem informacji. W USA trzecia część Amerykanów w wieku do 39 lat stwierdza, że Internet to ich najważniejsze źródło informacji o świecie, z którego korzystają codziennie. Coraz częściej czynią to też młodzi Polacy.

Now-e-górnictwo jest jednym z coraz liczniejszych na polskim rynku e-czasopism. International Encyklopedia of Information and Library Science podaje, iż czasopismem elektronicznym jest czasopismo opublikowane w elektronicznej formie i przeznaczone do odczytu na ekranie komputera. Harrod's Librarian Glossary określa czasopismo elektroniczne jako czasopismo dostępne w całości na dysku optycznym, w sieci lub innej elektronicznej formie. Autorki artykułu „Czasopisma elektroniczne w bibliotekach naukowych” (http://ebib.oss.wroc.pl) skąd zaczerpnąłem powyższe informacje, podają własną definicję czasopisma elektronicznego. Wg nich to czasopismo istniejące w postaci elektronicznej i dostępne przez medium elektroniczne. W dalszej części bardzo interesującego artykułu autorki koncentrują się na typowo bibliotekarskich problemach katalogowania, archiwizowania, udostępniania czasopism elektronicznych; podają jednocześnie ograniczoną dostępność tych czasopism. Nie przesądzając dalszych losów naszego e-czasopisma, pragnę zapewnić naszych Sympatyków, iż przynajmniej pierwsze trzy numery będą ogólnodostępne. Nasze czasopismo nie będzie tylko powieleniem wersji papierowej, ale jej uzupełnieniem i rozszerzeniem. Media elektroniczne stwarzają zupełnie nowe możliwości zaprezentowania trudnej i niezwykłej sztuki górniczej. Zamierzamy wykorzystywać te możliwości – to będzie dodatkową atrakcją dla naszych odbiorców. Powstające czasopismo wpisuje się znakomicie w znane już wielu motto Szkoły Eksploatacji Podziemnej, którego autorem jest Profesor Bolesław Krupiński.

„Górnik zawsze był, jest i będzie człowiekiem postępu zarówno technicznego jak i społecznego, gdyż tylko postęp, bezustanne doskonalenie społecznych i technicznych warunków pracy, pozwala górnikowi coraz głębiej poznawać tajemnice ziemi, odkrywać jej skarby, zdobywać je ku pożytkowi powszechnemu, odwracać niebezpieczeństwa, którymi grozi przyroda, wyposażać kraj w siłę tejże przyrody”.
Now-e-Górnictwo to e-czasopismo adresowane do wszystkich, którym bliska jest branża górnicza, pokazywana dzięki najnowszym technikom multimedialnym i informatycznym. Mam nadzieję, że o tym jak bardzo mogą być one pomocne w codziennej działalności kadry inżynieryjno-technicznej i pracowników nauki, a także najmłodszych adeptów górnictwa sądzę, że przekonają wszystkich niedowiarków już pierwsze sygnalne numery (po ich ukazaniu się zadecydujemy o jego dalszych losach i sposobie dystrybucji). Wierzymy, że zainteresuje ono wielu. Chcemy, aby było ono obecne w codziennej działalności naszych Czytelników. Przewidujemy, że część prezentowanych rozwiązań będzie w istocie ich upowszechnieniem w innej niż dotychczasowa postaci i będą to – taką mamy nadzieję – prace stojące na wysokim poziomie naukowym, o co zadba Rada Programowa i Redakcyjna czasopisma. Sądzimy , że w miarę kolejnych wydań nowego e-czasopisma uda się nam stworzyć działy tematyczne poświęcone różnym rozwiązaniom informatycznym i multimedialnym.
Now-e-górnictwo jest częściową odpowiedzią na rewolucję technologiczną w komunikacji, w przekazywaniu informacji, którą zdążyliśmy się zafascynować ale – jak powiedział Ryszard Kapuściński w jednym z wywiadów: „nie zdążyliśmy natomiast jeszcze zastanowić się, do czego to ma służyć, jakie treści mają przekazywać te niesamowite narzędzia. To jest przecież tylko kolejny instrument stworzony przez cywilizację”.
Mamy wiele pomysłów, w jaki sposób rozwinąć nasze e-czasopismo – zgodnie ze znanym powiedzeniem Seneki, iż „nie wieją pomyślne wiatry statkom, które nie wiedzą, dokąd zmierzają”. Pisząc o tym, że wiemy dokąd zmierzamy, odwołujemy się do wypowiedzi Dale Spender, australijskiej pisarki i badaczki, która stwierdza w jednym z trzydziestu wywiadów o przyszłości, jakie ukazały się pod wspólnym tytułem „Prognozy” („Prognozy trzydziestu myślicieli o przyszłości wydawnictwo”, Wyd. Zysk i S-ka, 2006), iż obecnie stajemy przed podobnym wyzwaniem jak w czasach kiedy wynaleziono druk. „ Tak jak wtedy, gdy podstawowe medium informacyjne – rękopis – zastąpił druk, tak dzisiaj druk jest wypierany przez media cyfrowe. I podobnie jak analfabeci w społeczeństwie piśmiennym byli skazani na swego rodzaju banicję rozumianą jako niemożność pełnowartościowego uczestnictwa we wspólnocie, tak też współczesnych analfabetów komputerowych czeka los outsiderów ... . Należy sprawić nie tylko, by wszyscy członkowie społeczeństwa potrafili sprawnie obsługiwać komputery, ale również by posiadali własne miejsce elektroniczne, tak jak kiedyś książki”.


Wierzymy, że przy ścisłej współpracy z naszymi Czytelnikami uda się nam zrealizować nasze zamierzenia. Serdecznie zapraszamy do przekazywania nam komentarzy i sugestii. Zapraszamy do przesyłania artykułów i ciekawych informacji. O tych ostatnich będziemy również systematycznie informować w specjalnej rubryce. Wiele ciekawostek i informacji zamieszczanych będzie w ukazującym się w każdym numerze „słowie od wydawcy”. Nowe Górnictwo to także wielka szansa i nowa propozycja dla firm parających się multimediami i firm informatycznych.
Informacje na temat możliwych form promocji i reklamy można znaleźć na stronie Reklama. Wierzę, że nasze e-czasopismo stanie się wielkim przyjacielem Państwa i będzie niezwykle pomocne w codziennej pracy.

Redakcja